Praktijk voor Klassieke Acupunctuur - Petra Stosz

Wat is acupunctuur?


Het woord acupunctuur komt van het Latijnse acus (scherp) en punctueren (doorboren). In ons lichaam bevinden zich onzichtbare banen, meridianen of energiebanen genoemd. Hierlangs stroomt energie: In de Chinese filosofie ook wel Yin en Yang genoemd. Deze meridianen vormen een netwerk van energiegeleiders. Op dit netwerk liggen acupunctuurpunten die allemaal in contact staan met een bepaald orgaan of bepaalde functie. Als u helemaal gezond bent, zijn uw energieën in balan. Alsdit niet zo is, dan kan de acupuncturist met behulp van naalden bepaalde energieën stimuleren of juist afremmen. Bij acupunctuur wordt uitgegaan van de mens in zijn geheel en niet als losse onderdelen. Lichaam en geest worden gezien als een eenheid (holistisch). Iedere verstoring van het evenwicht in de energiebalans heeft invloed op de mens als totaal.


Er is een verschil tussen klassieke en moderne acupunctuur. De moderne acupunctuur het ook wel TCM (Traditional Chinese Medicine). De klassieke acupunctuur heet CCM (Classical Chinese Medicine).

Waar de klassieke acupunctuur slechts enkele naaldjes prikt, gebruikt de moderne acupunctuur meestal veel naalden. Een ander verschil is dat klassieke acupunctuur onderscheidt maakt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden vooral rechts geprikt, mannen op de linker lichaamshelft.


Het belangrijkste verschil zit in de persoonlijke benadering. Patiënten met precies dezelfde klacht worden bij klassieke acupunctuur verschillend behandeld, omdat een ieder een persoonlijke constitutie heeft. Zo wordt voor elke individuele patiënt een geboortekaart met persoonlijk behandelplan gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met moment van geboorte.

Naast de kennis van acupunctuur is uw acupuncturist ook volledig op de hoogte van de westerse geneeskunde. Deze kennis wordt regelmatig bijgesteld door het volgen van nascholingen. Hierdoor ontstaat een ideale combinatie van oosterse geneeskunst en westerse geneeskunde.


Is acupunctuur veilig?

Acupunctuur is een zeer veilige manier van geneeskunst. Het dient wel toegepast te worden door een erkende en ervaren therapeut. De steriele naalden die worden gebruikt, worden eenmalig gebruikt en vervolgens weggegooid.


Wat kan ik verwachten van de behandeling?
Een eerste behandeling begint met een intake. De therapeut stelt vragen om inzicht te krijgen in de persoon en de klacht. Er wordt niet alleen gekeken naar de klacht, maar ook naar de persoon in zijn geheel. Personen van het 'aardetype' ontwikkelen over het algemeen andere klachten dan personen van het 'houttype'. Na dit gesprek wordt er een diagnose gesteld aan de hand van lichamelijke inspectie, polsdiagnostiek en zonodig tongdiagnostiek, omdat de therapeut hier de meeste informatie uit haalt.


Vervolgens worden er naaldjes gezet aan de hand van de gestelde diagnose. Deze blijven ongeveer 20 minuten zitten bij volwassenen, bij kinderen is dit korter, afhankelijk van de leeftijd. De behandeling duurt ongeveer 30-60 minuten en het aantal behandelingen hangt af van de klacht. In acute gevallen kunnen een paar behandelingen volstaan, terwijl chronische of langer bestaande klachten over een langere periode worden behandeld.


Waar moet ik rekening mee houden?
Het is belangrijk dat u niet met een te volle maag of met lege maag naar een behandeling gaat. Alcohol en caffeïne kunnen de behandeling beïnvloeden, dus vermijd dit minimaal 2 uur voor de behandeling. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u tot rust komt en de naalden zijn werk laat doen. Het kan zijn dat de therapeut u even alleen laat om dit te bewerkstelligen.

Wat u na de behandeling kunt verwachten na de behandeling is voor iedereen verschillend. Ik geef altijd aan dat alles wat binnen 3 dagen na de behandeling tot uiting komt, van de behandeling kan zijn. Twijfelt u? Dan kunt u altijd contact opnemen om te overleggen.